تقویم آموزشی ترم پاییز1396

تقویم آموزشی ترم پاییز1396

تعداد بازدید: 1176

تقویم آموزشی

طرح دوستی های پاییزی

طرح دوستی های پاییزی

تعداد بازدید: 1253

.

برنامه پایان ترم تابستان 1396(خواهران)

برنامه پایان ترم

برنامه پایان ترم تابستان 1396(برادران)

برنامه پایان ترم

پاسخنامه طرح بزرگ قلب قرآن

پاسخنامه طرح بزرگ قلب قرآن

تعداد بازدید: 1163

.

آزمون بزرگ قلب قرآن

آزمون بزرگ قلب قرآن

تعداد بازدید: 2167

آزمون طرح بزرگ قلب قرآن با استقبال پر شور قرآنیان برگزار گردید 

برنامه میان ترم تابستان 1396واحد برادران

برنامه میان ترم

نمونه سئوالات طرح قلب قرآن

نمونه سئوالات طرح قلب قرآن

تعداد بازدید: 3214

.

مراسم افطاری مرکز آموزش عالی

گزارش تصویری از مراسم افطاری مرکز آموزش عالی

جشن رمضان در مرکز16

جشن رمضان در مرکز16

تعداد بازدید: 672

روزه گرفتن قرآن آموزان در اولین سال ملکف شدن

آغاز جلسات شور جوانی

آغاز جلسات شور جوانی

تعداد بازدید: 799

شور جوانی