برنامه پایان ترم تابستان 1396(برادران)

برنامه پایان ترم

پاسخنامه طرح بزرگ قلب قرآن

.

آزمون بزرگ قلب قرآن

آزمون بزرگ قلب قرآن

تعداد بازدید: 1965

آزمون طرح بزرگ قلب قرآن با استقبال پر شور قرآنیان برگزار گردید 

برنامه میان ترم تابستان 1396واحد برادران

برنامه میان ترم

نمونه سئوالات طرح قلب قرآن

نمونه سئوالات طرح قلب قرآن

تعداد بازدید: 2942

.

مراسم افطاری مرکز آموزش عالی

گزارش تصویری از مراسم افطاری مرکز آموزش عالی

جشن رمضان در مرکز16

جشن رمضان در مرکز16

تعداد بازدید: 523

روزه گرفتن قرآن آموزان در اولین سال ملکف شدن

آغاز جلسات شور جوانی

آغاز جلسات شور جوانی

تعداد بازدید: 677

شور جوانی

برگزاری اردوگاه علمی در مرکز استعدادهای جوان

اردوگاه علمی

راه اندازی اتاق جدید بازیهای رایانه ای مرکز آموزش های عالی

اتاق بازی های رایانه ای

ورود جوانان قرآن آموز مرکز شماره 11 به حوزه های مدیریتی

جانشین پروری در مرکز شماره 11