پاسخنامه طرح بزرگ قلب قرآن

.

تاریخ درج: 1396/05/21 تعداد بازدید: 1829
توضیحات مهم در مورد نمرات قلب قرآن

.

تاریخ درج: 1396/05/11 تعداد بازدید: 1604
آزمون بزرگ قلب قرآن

آزمون طرح بزرگ قلب قرآن با استقبال پر شور قرآنیان برگزار گردید 

تاریخ درج: 1396/04/24 تعداد بازدید: 2913
برنامه میان ترم تابستان 1396واحد برادران

برنامه میان ترم

تاریخ درج: 1396/04/21 تعداد بازدید: 1259
نمونه سئوالات طرح قلب قرآن

.

تاریخ درج: 1396/04/20 تعداد بازدید: 3952
نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

.

تاریخ درج: 1396/04/20 تعداد بازدید: 4155
مراسم افطاری مرکز آموزش عالی

گزارش تصویری از مراسم افطاری مرکز آموزش عالی

تاریخ درج: 1396/04/26 تعداد بازدید: 1125
جشن رمضان در مرکز16

روزه گرفتن قرآن آموزان در اولین سال ملکف شدن

تاریخ درج: 1396/04/26 تعداد بازدید: 1318
رونمایی از پوستر مسابقه بزرگ قرآنی  قلب قرآن

قلب قرآن

تاریخ درج: 1396/03/12 تعداد بازدید: 3022
آغاز جلسات شور جوانی

شور جوانی

تاریخ درج: 1396/03/09 تعداد بازدید: 1359
برگزاری اردوگاه علمی در مرکز استعدادهای جوان

اردوگاه علمی

تاریخ درج: 1396/03/09 تعداد بازدید: 1344
راه اندازی اتاق جدید بازیهای رایانه ای مرکز آموزش های عالی

اتاق بازی های رایانه ای

تاریخ درج: 1396/03/09 تعداد بازدید: 1190
ورود جوانان قرآن آموز مرکز شماره 11 به حوزه های مدیریتی

جانشین پروری در مرکز شماره 11

تاریخ درج: 1396/03/09 تعداد بازدید: 1418
کسب  مقام سوم مسابقات جام دهه فجر توسط مرکز آموزشی عالی

مسابقات فوتسال

تاریخ درج: 1396/03/09 تعداد بازدید: 1228