اصلاحیه تقویم آموزشی ترم بهار 1396

اصلاحیه تقویم آموزشی ترم بهار 1396

تاریخ درج: 1396/02/27 تعداد بازدید: 1172

اصلاحیه

برنامه میان ترم بهار 1396 (واحد خواهران)

برنامه میان ترم بهار 1396 (واحد خواهران)

تاریخ درج: 1396/02/03 تعداد بازدید: 1319

برنامه میان ترم

تقویم آموزشی  حفظ ترم بهار1396

تقویم آموزشی حفظ ترم بهار1396

تاریخ درج: 1396/01/31 تعداد بازدید: 1183

تقویم آموزشی حفظ

برنامه میان ترم بهار 1396 (واحد برادران)

برنامه میان ترم بهار 1396 (واحد برادران)

تاریخ درج: 1396/02/02 تعداد بازدید: 1327

برنامه میان ترم

برنامه کلاسی ترم بهار1396مراکزخواهران

برنامه کلاسی ترم بهار1396مراکزخواهران

تاریخ درج: 1395/12/11 تعداد بازدید: 1598

برنامه کلاسی ترم بهار 96

برنامه کلاسی ترم بهار1396مراکز برادران

برنامه کلاسی ترم بهار1396مراکز برادران

تاریخ درج: 1395/12/11 تعداد بازدید: 1512

برنامه کلاسی ترم بهار

معرفی چهار قاری نوجوان به جامعه قرآنی

معرفی چهار قاری نوجوان به جامعه قرآنی

تاریخ درج: 1395/11/19 تعداد بازدید: 1946

آقایان محمد نعمتی ، محمد مهدی توکلی ، ابوالفضل حاج غنی ، مهدی نگارستانی به عنوان چهار چهره قرآنی نوجوان که سطوح قرائت را در مجمع قاریان پشت سر گذاشته اند به عنوان قاری به جامعه قرآنی معرفی گردیدند .

برگزاری اختتامیه مرکز آموزش عالی

برگزاری اختتامیه مرکز آموزش عالی

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 1960

اولین گام هدایت نسل نوجوان و جوان در جامعه کنونی آموزش قرآن به آنهاست

 آزمون مجدد ترم زمستان

آزمون مجدد ترم زمستان

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 1631

آزمون مجدد

تقویم آموزشی ترم بهار 96

تقویم آموزشی ترم بهار 96

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 1723

تقویم آموزشی ترم بهار 96

برنامه آزمونهای میان ترم  زمستان 95 واحد  خواهران

برنامه آزمونهای میان ترم زمستان 95 واحد خواهران

تاریخ درج: 1395/10/27 تعداد بازدید: 1659

مرکز

برنامه آزمونهای میان ترم  زمستان 95 واحد برادران

برنامه آزمونهای میان ترم زمستان 95 واحد برادران

تاریخ درج: 1395/10/27 تعداد بازدید: 1644

برنامه آزمون میان ترم

امتیاز جوایز (ترم زمستان)

امتیاز جوایز (ترم زمستان)

تاریخ درج: 1395/10/22 تعداد بازدید: 1717

امتیاز جوایز

تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تاریخ درج: 1395/09/25 تعداد بازدید: 1678

تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تقویم آموزشی ترم زمستان 95

تقویم آموزشی ترم زمستان 95

تاریخ درج: 1395/09/07 تعداد بازدید: 1896

تقویم آموزشی ترم زمستان