معرفی چهار قاری نوجوان به جامعه قرآنی

آقایان محمد نعمتی ، محمد مهدی توکلی ، ابوالفضل حاج غنی ، مهدی نگارستانی به عنوان چهار چهره قرآنی نوجوان که سطوح قرائت را در مجمع قاریان پشت سر گذاشته اند به عنوان قاری به جامعه قرآنی معرفی گردیدند .

تاریخ درج: 1395/11/19 تعداد بازدید: 2537
برگزاری اختتامیه مرکز آموزش عالی

اولین گام هدایت نسل نوجوان و جوان در جامعه کنونی آموزش قرآن به آنهاست

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 2438
 آزمون مجدد ترم زمستان

آزمون مجدد

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 2071
تقویم آموزشی ترم بهار 96

تقویم آموزشی ترم بهار 96

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 2144
برنامه آزمونهای میان ترم  زمستان 95 واحد  خواهران

مرکز

تاریخ درج: 1395/10/27 تعداد بازدید: 2084
برنامه آزمونهای میان ترم  زمستان 95 واحد برادران

برنامه آزمون میان ترم

تاریخ درج: 1395/10/27 تعداد بازدید: 2051
امتیاز جوایز (ترم زمستان)

امتیاز جوایز

تاریخ درج: 1395/10/22 تعداد بازدید: 2191
تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تاریخ درج: 1395/09/25 تعداد بازدید: 2102
تقویم آموزشی ترم زمستان 95

تقویم آموزشی ترم زمستان

تاریخ درج: 1395/09/07 تعداد بازدید: 2300
برنامه آزمونهای پایان ترم پاییز واحد خواهران

برنامه

تاریخ درج: 1395/09/06 تعداد بازدید: 2161
برنامه آزمونهای پایان ترم پاییز 95 واحد برادران

برنامه پایان ترم

تاریخ درج: 1395/09/18 تعداد بازدید: 2187
برنامه آزمونهای میان ترم پاییز 95 مراکز خواهران

برنامه آزمونهای میان ترم

تاریخ درج: 1395/08/04 تعداد بازدید: 2236
برنامه آزمونهای میان ترم پاییز 95 واحد برادران

برنامه میان ترم

تاریخ درج: 1395/08/01 تعداد بازدید: 2253
دوره مکاتبه ای

شرایط شرکت در آزمونهای مکاتبه ای مجمع قاریان

تاریخ درج: 1395/07/28 تعداد بازدید: 2254
امتیاز جوایز

امتیاز جوایز

تاریخ درج: 1395/06/17 تعداد بازدید: 2626