معرفی چهار قاری نوجوان به جامعه قرآنی

آقایان محمد نعمتی ، محمد مهدی توکلی ، ابوالفضل حاج غنی ، مهدی نگارستانی به عنوان چهار چهره قرآنی نوجوان که سطوح قرائت را در مجمع قاریان پشت سر گذاشته اند به عنوان قاری به جامعه قرآنی معرفی گردیدند .

تاریخ درج: 1395/11/19 تعداد بازدید: 2820
برگزاری اختتامیه مرکز آموزش عالی

اولین گام هدایت نسل نوجوان و جوان در جامعه کنونی آموزش قرآن به آنهاست

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 2672
 آزمون مجدد ترم زمستان

آزمون مجدد

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 2331
تقویم آموزشی ترم بهار 96

تقویم آموزشی ترم بهار 96

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 2373
برنامه آزمونهای میان ترم  زمستان 95 واحد  خواهران

مرکز

تاریخ درج: 1395/10/27 تعداد بازدید: 2319
برنامه آزمونهای میان ترم  زمستان 95 واحد برادران

برنامه آزمون میان ترم

تاریخ درج: 1395/10/27 تعداد بازدید: 2278
امتیاز جوایز (ترم زمستان)

امتیاز جوایز

تاریخ درج: 1395/10/22 تعداد بازدید: 2453
تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تاریخ درج: 1395/09/25 تعداد بازدید: 2333
تقویم آموزشی ترم زمستان 95

تقویم آموزشی ترم زمستان

تاریخ درج: 1395/09/07 تعداد بازدید: 2528
برنامه آزمونهای پایان ترم پاییز واحد خواهران

برنامه

تاریخ درج: 1395/09/06 تعداد بازدید: 2411
برنامه آزمونهای پایان ترم پاییز 95 واحد برادران

برنامه پایان ترم

تاریخ درج: 1395/09/18 تعداد بازدید: 2418
برنامه آزمونهای میان ترم پاییز 95 مراکز خواهران

برنامه آزمونهای میان ترم

تاریخ درج: 1395/08/04 تعداد بازدید: 2466
برنامه آزمونهای میان ترم پاییز 95 واحد برادران

برنامه میان ترم

تاریخ درج: 1395/08/01 تعداد بازدید: 2493
دوره مکاتبه ای

شرایط شرکت در آزمونهای مکاتبه ای مجمع قاریان

تاریخ درج: 1395/07/28 تعداد بازدید: 2482
امتیاز جوایز

امتیاز جوایز

تاریخ درج: 1395/06/17 تعداد بازدید: 2891