تمدید مهلت ثبت نام

تمدید مهلت ثبت نام

تاریخ درج: 1396/08/19 تعداد بازدید: 2436

باتوجه به  اضافه شدن تعداد  حوزه های برگزاری محل آزمون طرح سوره  واقعه وافزایش ظرفیت ثبت نام،مدت زمان ثبت نام تا پایان آبان ماه تمدید شد.