تقویم آموزشی ترم بهار

تقویم آموزشی ترم بهار

تاریخ درج: 1396/12/08 تعداد بازدید: 1304

تقویم آموزش (معاونت آموزش عمومی ) ترم بهار 

شروع ترم : 19 اسفند ماه

تشکیل کلاسها قبل از تعطیلات : تا 24 اسفند 

ادامه ترم از 15 فروردین 

میانترم : 15اردیبهشت الی 19 اردبهشت

پایانترم : 18 خرداد الی 23 خرداد 

شروع ترم تابستان : 27 خرداد 

ارسال نظرنظری ارسال نشده است