اطلاعیه در خصوص معرفی نامه های بنیاد شهید

اطلاعیه در خصوص معرفی نامه های بنیاد شهید

تاریخ درج: 1397/01/28 تعداد بازدید: 1124

بر اساس توافق صورت گرفته در جلسه مورخ 97/1/28 با مسئولین فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثار گران استان کرمان نحوه پذیرش فرزندان ایثار گران به این قرار خواهد بود :

افراد متقاضی می بایست یک عدد کپی از کارت ایثار گری و کپی شناسنامه قرآن آموز را به مرکز تحویل نمایند 

در صورتی که فرد متقاضی فاقد کارت ایثار گری میباشد تاییدیه مربوطه را از دفاتر پیشخوان دولت تهیه نموده به همراه کپی شناسنامه قرآن آموز به مسئول مرکز تحویل نمایند . 

بر این اساس نیازی به مراجعه افراد به بنیاد شهید و دریافت معرفی نامه نخواهد بود 

  • پس از تحویل مدارک 50% شهریه توسط قرآن آموز میباست پرداخت شود 
  • لیست قرآن آموزان معرفی شده در فرم پیوست نوشته شود و همراه با مدارک مذکور جهت ارسال به بنیاد شهید و تایید افراد حداکثر تا 10 اردیبهشت ماه به دفتر اداری تحویل گردند ( قابل ذکر است با توجه به اینکه لیستها در تاریخ مشخص بایستی تحویل بنیاد شهید گردد بعد از تاریخ اعلام شده از پذیرفتن لیست و مدارک معذوریم  ).
  • در صورت صورت عدم تایید فردی از سوی بنیاد شهید شهریه قرآن آموز باید به صورت کامل اخذ شود ( در صورتی که فردی توسط بنیاد شهید تایید نشود به مسئول مرکز اطلاع رسانی خواهد شد )

لطفا موارد فوق در اسرع وقت به قرآن آموزان اطلاع رسانی شود .

 

 


دانلود

لیست مشمولین تخفیف بنیاد شهید.docx
لیست مشمولین تخفیف بنیاد شهید.pdf

ارسال نظرنظری ارسال نشده است