تقویم آموزشی -معاونت آموزشی- ترم پاییز

تقویم آموزشی -معاونت آموزشی- ترم پاییز

تاریخ درج: 1395/05/24 تعداد بازدید: 1705

تقویم آموزشی پاییز 95

شروع ترم : 3 مهرماه

میان ترم : 8 الی 13 آبان

پایانترم : 17 الی 25 آذر