دوره مکاتبه ای

دوره مکاتبه ای

تاریخ درج: 1395/07/28 تعداد بازدید: 1680

مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان

آموزش مکاتبه ای

شرایط شرکت در آزمونهای مکاتبه ای

  1. قرآن آموزان غایب درامتحان پایانترم وقرآن آموزان باشرایط خاص وتشخیص سرگروه سطح
  2. شرکت درکلاس های دوره های مکاتبه ای که جمعه ها برگزارمیشود جهت تقویت سطح مربوط وآمادگی برای امتحان مکاتبه ای
  3. هزینه دوره مکاتبه ای وآزمون مکاتبه ای مبلغ25000تومان می باشد.
  4. تاریخ وساعت آزمون جمعه دوم هرماه شمسی ساعت9تا11صبح درمحل مرکز شماره5مجمع قاریان می باشد(آدرس:شهرک شهید ایرانمنش خیابان حافظان قرآن2)

اخذ فرم مربوطه جهت شرکت درآزمون- فرم ازمرکز اداری دریافت می شود- متن فرم ارائه خواهد شد.

ساعت های آزمون: 9تا11 محل آزمون: مرکزشماره5

تاریخ آزمون مکاتبه ای

 14/8/95 -  12/9/95 - 10/10/95 - 8/11/95 - 13/11/95


دانلود

شرایط ومکاتبه ای.pdf