برنامه آزمونهای پایان ترم پاییز واحد خواهران

برنامه آزمونهای پایان ترم پاییز واحد خواهران

تاریخ درج: 1395/09/06 تعداد بازدید: 1666
برنامه پایان ترم پاییز 95(مراکز خواهران)
    سطح  روخوانی
مراکز روز  تاریخ ساعت
8 پنجشنبه 95/09/18 16
15 شنبه 95/09/20 15:00
14 شنبه 95/09/20 16:15
16 دوشنبه 95/09/22 15:00
سطح روانخوانی 
مراکز روز تاریخ ساعت
برگزاری آزمون پایان ترم برعهده مربی کلاس است
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
5 شنبه 95/09/20 15:00
17 یکشنبه 95/09/21 16:00
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
16 شنبه 95/09/20 17:30
4 یکشنبه 95/09/21 16:30
18 شنبه 95/09/20 16:30
13 سه شنبه 95/09/24 17:00
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
5 چهارشنبه 95/09/17 16:00
13 شنبه 95/09/20 16:15
18 دوشنبه 95/09/22 16:30
جوپار سه شنبه 95/09/24 16:00
14 سه شنبه 95/09/24 15:30
8 سه شنبه 95/09/24 17:00
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
10 چهارشنبه 95/09/17 16:30
16 سه شنبه 95/09/24 16:15
4 پنجشنبه 95/09/18 10:30
14 دوشنبه 95/09/22 15:00
15 شنبه 95/09/20 15:00
13 شنبه 95/09/20 18:00
18 سه شنبه 95/09/24 15:00
5 شنبه 95/09/20 15:00
8 شنبه 95/09/20 17:15
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
8 شنبه 95/09/20 14:45
16 دوشنبه 95/09/22 15:30
5 شنبه 95/09/20 16:00
18 سه شنبه 95/09/24 16:15
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
13 شنبه 95/09/20 15:00
14 سه شنبه 95/09/24 16:00
8 سه شنبه 95/09/24 10:00
5 چهارشنبه 95/09/17 16:00
سطح کل قرآن
مراکز روز تاریخ ساعت
12 چهارشنبه 95/09/17 15:00
10 دوشنبه 95/09/22 15:00
16 شنبه 95/09/20 15:00
18 چهارشنبه 95/09/17 16:30
13 شنبه 95/09/20 15:00
14 سه شنبه 95/09/24 16:00
8 سه شنبه 95/09/24 10:00
5 چهارشنبه 95/09/17 16:00

دانلود

برنامه پایان ترم پاییز95خواهران.xlsx