تقویم آموزشی ترم زمستان 95

تقویم آموزشی ترم زمستان 95

تاریخ درج: 1395/09/07 تعداد بازدید: 1835

تقویم آموزشی ترم زمستان 95

شروع ترم : 28 آذر ماه

میان ترم : 30 دی الی 6 بهمن ماه

پایان ترم : 5 الی 11 اسفند ماه