برنامه آزمونهای میان ترم  زمستان 95 واحد برادران

برنامه آزمونهای میان ترم زمستان 95 واحد برادران

تاریخ درج: 1395/10/27 تعداد بازدید: 1592
برنامه میان ترم زمستان 95(مراکز برادران)
سطح روانخوانی 
       
 آزمون میان ترم در بازه زمانی توسط مربی برگزار میگردد
سطح روانخوانی 2
       
 آزمون میان ترم در بازه زمانی توسط مربی برگزار میگردد
 
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
5 پنجشنبه 95/11/07 ساعت کلاس
10 یکشنبه 95/11/03 ساعت کلاس
15 یکشنبه 95/11/03 19:00
16 پنجشنبه 95/11/07 ساعت کلاس
18 یکشنبه 95/11/03 ساعت کلاس
4 شنبه 95/11/02 ساعت کلاس
17 چهارشنبه 95/11/06 ساعت کلاس
13 سه شنبه 95/11/05 ساعت کلاس
14 چهارشنبه 95/11/06 ساعت کلاس

سطح ترتیل 1

مراکز روز تاریخ ساعت
16 پنجشنبه 95/10/30 18:00
15 پنجشنبه 95/10/30 18:00
10 شنبه 95/11/02 18:00
17 چهارشنبه 95/11/06 18:00
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
5 پنجشنبه 95/10/30 16:00
16 پنجشنبه 95/10/30 17:00
15 پنجشنبه 95/10/30 18:00
3 شنبه 95/11/02 16:00
14 شنبه 95/11/02 18:30
4 شنبه 95/11/02 19:15
10 یکشنبه 95/11/03 16:00(هردوکلاس)
18 یکشنبه 95/11/03 17:30
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
3 شنبه 95/11/02 18:00
4 شنبه 95/11/02 18:30
18 یکشنبه 95/11/03 16:00
15 یکشنبه 95/11/03 16:45
10 چهارشنبه 95/11/06 17:30
14 چهارشنبه 95/11/06 19:00
16 پنجشنبه 95/11/07 15:00
5 پنجشنبه 95/11/07 18:00
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
15 یکشنبه 95/11/03 15:30
10 یکشنبه 95/11/03 16:30
18 یکشنبه 95/11/03 18:00
13 سه شنبه 95/11/05 18:00
14 چهارشنبه 95/11/06 18:30
16 پنجشنبه 95/11/07 16
5 پنجشنبه 95/11/07 18

دانلود

برنامه میان ترم زمستان 95 برادران.xlsx