برنامه آزمونهای میان ترم  زمستان 95 واحد  خواهران

برنامه آزمونهای میان ترم زمستان 95 واحد خواهران

تاریخ درج: 1395/10/27 تعداد بازدید: 1610
برنامه میان ترم زمستان 1395 خواهران
سطح روانخوانی مقدماتی
تمامی مراکز دربازه زمانی مشخص شده توسط مربی 
سطح روانخوانی پیشرفته
تمامی مراکز دربازه زمانی مشخص شده توسط مربی 
سطح روانخوانی 2
تمامی مراکز دربازه زمانی مشخص شده توسط مربی 
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
5 چهارشنبه 95/11/06 16:00
17 پنجشنبه 95/11/07 09:30
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
4 یکشنبه 95/11/03 15:15
16 دوشنبه 95/11/04 15:00
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
16 چهارشنبه 95/11/6 17/15
13 چهارشنبه 95/11/6 16/30
18 دوشنبه 95/11/4 15
5 چهارشنبه 95/11/6 14/30
14 دوشنبه 95/11/4 15/45
8 چهارشنبه 95/11/6 14/45
ماهان یکشنبه 95/11/3 15
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
4 شنبه 95/11/2 15
13 شنبه 95/11/2 18
5 چهارشنبه 95/11/6 15.45
10 چهارشنبه 95/11/6 16
8 چهارشنبه 95/11/6 17
16 پنجشنبه 95/10/30 14/40
18 شنبه 95/11/2 16/30
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
8 شنبه 95/11/2 ساعت کلاس
16 دوشنبه 95/11/4 ساعت کلاس
5 چهارشنبه 95/11/6 ساعت کلاس
18 دوشنبه 95/11/4 ساعت کلاس

دانلود

برنامه میانترم زمستان 95.xlsx