تقویم آموزشی ترم بهار 96

تقویم آموزشی ترم بهار 96

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 1663

تقویم آموزشی ترم بهار 96

شروع کلاسها:

95/12/18 ( دوجلسه در ماه اسفند ) ادامه ترم از چهارشنبه ( 96/1/16 )

میان ترم :

96/2/9 الی 96/2/14

پایان ترم :

96/3/13 الی 96/3/18 

شروع ترم تابستان 96/3/27