تقویم آموزشی  حفظ ترم بهار1396

تقویم آموزشی حفظ ترم بهار1396

تاریخ درج: 1396/01/31 تعداد بازدید: 1126
تقویم آموزشی حفظ ترم بهار 1396
شروع ترم بزرگسالان 1395/12/18
میان ترم بزرگسالان 1396/02/14
پایان ترم بزرگسالان 1396/03/25
آزمون کتبی 96/03/06--96/03/12
 
تقویم آموزشی  خردسال و دبستان
شروع ترم  1395/12/18
میان ترم 96/02/03--96/02/10
پایان ترم  96/03/02--96/03/08
 
شروع ترم تابستان 1396/03/27

دانلود

تقویم آموزشی حفظ ترم بهار.xlsx