اصلاحیه تقویم آموزشی ترم بهار 1396

اصلاحیه تقویم آموزشی ترم بهار 1396

تاریخ درج: 1396/02/27 تعداد بازدید: 1689

توجه 

اصلاحیه تقویم آموزشی ترم بهار 1396

تاریخ امتحانات پایان ترم بهار تغییر کرد

امتحانات پایان ترم از 13/خردادماه الی 21 خردادماه برگزار میگردد