مراکز 19 و 20 در حوزه حفظ تاسیس می گردند

مراکز 19 و 20 در حوزه حفظ تاسیس می گردند

تاریخ درج: 1396/03/08 تعداد بازدید: 870

ایمان اسدی معاونت محترم حفظ مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان پس از برگزاری جلسه شورای معاونین از تاسیس مراکز شماره 19 و 20 در حوزه معاونت خبر داد.