برگزاری اردوگاه علمی در مرکز استعدادهای جوان

برگزاری اردوگاه علمی در مرکز استعدادهای جوان

تاریخ درج: 1396/03/09 تعداد بازدید: 684

اردوگاه علمی به همراه کلاس حل تمرین علوم و زبان هفتم جمعه یکم اردیبهشت ماه 96 در مرکز استعدادهای جوان برگزار و به هر یک از شرکت کنندگان 20 امتیاز مثبت تعلق گردید.

از آنجایی که اردوگاه علمی محیط کتابخانه را تداعی می کند، چنانچه قرآن آموزی نیاز داشته باشد. می تواند به همراه خود علاوه بر چند جلد کتاب متفاوت، تغزیه و نوشیدنی به همراه داشته باشد.