نصب تابلو تبلیغاتی مرکز 5

نصب تابلو تبلیغاتی مرکز 5

تاریخ درج: 1396/03/09 تعداد بازدید: 501

به همت محمد صالح رحیم پور مسئول مرکز شماره 5 مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان تابلو تبلیغاتی این مرکز در فضای باز مناسب نصب گردید.