ورود جوانان قرآن آموز مرکز شماره 11 به حوزه های مدیریتی

ورود جوانان قرآن آموز مرکز شماره 11 به حوزه های مدیریتی

تاریخ درج: 1396/03/09 تعداد بازدید: 1323

سید حمیدرضا توحیدی مدیر عامل مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان با جوانان مرکز آموزش عالی (مرکز شماره 11) قبل از ورود به حوزه های مدیریتی دیدار کرد.

به گفته سجاد محسنی مسئول مرکز آموزش عالی (مرکز شماره 11) مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان از آنجا که جانشین پروری و نیرو سازی یکی اهداف بزرگ این نهاد قرآنی با 18 مرکز آموزشی و یک مرکز اداری است. یکسال پیش 30 نفر از قرآن آموزان این مرکز با ویژگی های خاص اخلاقی و رفتاری که حضور متوالی در کلاسهای آموزشی را داشته اند انتخاب و درگیر امور اجرایی شده اند.

حال این افراد آماده ورود به حوزه های مدیریتی و اجرایی مجمع می باشند.