راه اندازی اتاق جدید بازیهای رایانه ای مرکز آموزش های عالی

راه اندازی اتاق جدید بازیهای رایانه ای مرکز آموزش های عالی

تاریخ درج: 1396/03/09 تعداد بازدید: 746

محمد سجاد محسنی مسئول مرکز آموزش عالی (مرکز شماره 11) مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان از راه اندازی اتاق جدید بازیهای رایانه ای این مرکز خبر داد.

یک دستگاه ps4 - دو دستگاه ps3 و دو دستگاه ps2 جهت قرآن آموزان این مرکز تهیه شده است.