جشن رمضان در مرکز16

جشن رمضان در مرکز16

تاریخ درج: 1396/04/26 تعداد بازدید: 1235

 قرآن آموزان مرکز 16 مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان اولین سال مکلف شدنشان را جشن گرفتند.