ثبت نام

ثبت نام اینترنتی در کلاس های مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان


آدرس کامل مراکز مجمع قاریان
ردیفمرکز آموزشیسطحمبلغ شهریه
1 6 و 10 و 17 و 18 و 20 تمامی سطوح
22و3و4و5و7و8و9و11و12و13و14و15سطوح حفظ زیر دبستان
3 و3و4و5و7و8و9و11و12و13و14و15و19 سطوح قرائت و حفظ بزرگسال
416تمامی سطوح