آدرس مراکز مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان

 • شماره تماس مرکز

  034-3215648

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان جهاد بین کوچه 9 و 11ساختمان صندوق قرض الحسنه مس طبقه 3 واحد4

 • شماره تماس مرکز

  034-33335830

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان شهید دستغیب کوچه 1

 • شماره تماس مرکز

  034-33112604

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان مدیریت نبش کوچه 9

 • شماره تماس مرکز

  034-32712709

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  20متری دانشجو حدفاصل چهارراه پارادیس و خیابان مهدیه کوچه22

 • شماره تماس مرکز

  034-33237540

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  شهرک شهید ایرانمنش خیابان حافظان قرآن انتهای کوچه شماره 2

 • شماره تماس مرکز

  034-32466560

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان هزارو یک شب انتهای کوچه شماره 18

 • شماره تماس مرکز

  034-32447725

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 10 شرقی3 مرکز استعدادهای جوان

 • شماره تماس مرکز

  034-32466560

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان شهید مصطفی خمینی کوچه 15

 • شماره تماس مرکز

  034-32614790

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  جاده تهران بعد از پل راه آهن مسجد حضرت خدیجه سلام الله علیها

 • شماره تماس مرکز

  034-32473399

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  انتهای خیابان شفا کوچه27

 • شماره تماس مرکز

  034-32473432

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان شهید بهشتی کوچه 10(برادران)مرکز آموزش عالی

 • شماره تماس مرکز

  09137059788

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  شهرک پدر خیابان بعثت کوچه شماره 45

 • شماره تماس مرکز

  034-32119506

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  شهرک شهید مطهری خیابان باب الحوائج کوچه 12

 • شماره تماس مرکز

  034-33238797

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان میرزا آقاخان جنوبی کوچه30 (گلدشت کوچه1)

 • شماره تماس مرکز

  034-32533382

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان ،آیت الله صالحی 7

 • شماره تماس مرکز

  034-32739060

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان سده حدفاصل کوچه 32 و 34

 • شماره تماس مرکز

  034-32455139

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان 24 آذر کوچه 42

 • شماره تماس مرکز

  034-32816966

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  بلوار جمهوری،بعد از سه راه الغدیر، بلوار رضوان کوچه 10

 • شماره تماس مرکز

  034-33220238

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  بلوار 22 بهمن، بلوار ساوه ،ساوه 10 غربی 2

 • شماره تماس مرکز

  034-32446365

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان 24 آذر ، کوچه شماره 10

 • شماره تماس مرکز

  09138461605

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان دادبین کوچه شماره 3

 • شماره تماس مرکز

  09139967721

 • ساعت کاری:

  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15
  پنج شنبه 8 الی 13

 • مدیر مرکز:

  جناب آقای ….

 • آدرس مرکز

  خیابان امام کوچه 9