موسسه درجه یک قرآنی در کشور
چهره ماندگار آموزش ایران
رتبه سوم جشنواره رسانه های دیجیتال
برگزاری طرحهای بزرگ قرآنی
فعالیت های صورت گرفته تا کنون
موسسه درجه یک قرآنی
قبل
بعد

آزمون مجازی

مسابقه کشوری حفظ سوره مبارکه نبأ

اعلام برندگان مسابقه کشوری حفظ سوره نبا

درباره

مجمع قاریان و حافظان استان کرمان

مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم فعالیت خود را از سال 1370 آغاز نموده است سمت و سو و هدف مجموعه گسترش فرهنگ قرآن کریم و آشنایی اقشار مختلف جامعه با این کتاب نورانی و جذب نوجوانان به حوزه های اجرایی علمی و قرآنی تعیین گردیده و متعاقب آن با ابداع شیوه نوین و خاص آموزش قرآن دخیل نمودن قرآن آموزان در فعالیت های اجرایی و نگاه به روز به مسائل جامعه امکان حضور و ثبت نام ده ها هزار نفر ، فراهم آمده و آموزش حضوری عمومی ، آموزش غیر حضوری ، آموزش عالی در حوزه های مفاهیم و تفسیر و صوت و لحن ، آموزش حفظ ، طراحی چند نرم افزار قرآنی ، ورود به حوزه های فناوری اطلاعاتIT ، راه اندازی و تجهیز کتابخانه تخصصی قرآن کریم ، فعالیت های ورزشی و تفریحی ، و … از جمله اموری است که در مراکز و ساختمان های متعدد و مستقل در سطح استان در حال انجام می باشد .

Services

Explore What We Offer

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. 

Investment Planning

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia

Business Taxation

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia

Audit & Asurance

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia

Accounts Outsourcing

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia

مجمع قاریان و حافظان استان کرمان

اخبار و مقالات