آدرس مراکز مجمع

مرکز اداری
آدرس: خیابان 24آذر کوچه 10
تلفن: 32446365
مرکز شماره 2
آدرس: خیابان شهید قدوسی کوچه شماره 26
تلفن: 33336451
مرکز شماره 3
آدرس: خیابان مدیریت نبش کوچه 9
تلفن: 33112604
مرکز شماره 4
آدرس: خ شهید مفتح (حدفاصل چهارراه پارادیس و خیابان مهدیه ) کوچه 22
تلفن: 32712709
مرکز شماره 5
آدرس: شهرک شهید ایرانمنش خیابان حافظان قرآن انتهای کوچه شماره 2
تلفن: 33237540
مرکز شماره 6
آدرس: خیابان شهید مصطفی خمینی (شهاب) کوچه 41، جنوبی 1
تلفن: 33219707
مرکز شماره 8
آدرس: خیابان شهید مصطفی خمینی کوچه 15
تلفن: 32224202
مرکز شماره 10
آدرس: انتهای خیابان شفا کوچه 27
تلفن: 32473399
مرکز شماره 11
آدرس: خیابان 24آذر کوچه 10
تلفن: 32446365
مرکز شماره 12
آدرس: طاهرآباد بلوار امام حسن مجتبی بین کوچه 25 و 27 روبروی دانشکده الزهرا طبقه فوقانی مسجد ولیعصر
تلفن: ندارد
مرکز شماره 13
آدرس: شهرک شهیدمطهری خیابان باب الوائج کوچه 12
تلفن: 32119506
مرکز شماره 14
آدرس: میرزا آقاخان جنوبی کوچه 30 (یا گلدشت کوچه 1)
تلفن: 33238797
مرکز شماره 15
آدرس: خیابان شهید بهشتی کوچه 10 شرقی 3
تلفن: 32447725
مرکز شماره 16
آدرس: خیابان سده حدفاصل کوچه 32و34
تلفن: 32739060
مرکز شماره 17
آدرس: خیابان 24آذر کوچه 42
تلفن: 32455139
مرکز شماره 18
آدرس: بلوار هوانیروز نبش کوچه 64
تلفن: ندارد
مرکز شماره 20
آدرس: انتهای خیابان شفا، کوچه 27 همکف (مرکز تخصصی حفظ)
تلفن: 32473399