گزارش عملکرد شش ماه منتهی به پایان سال 1399(قسمت دوم)

گزارش معاونت مفاهیم و ترجمه یکی از کارهای صورت گرفته تشکیل معاونت مفاهیم و ترجمه میباشد . آمار ترم تا بستان :خواهران 22 نفر برادران 65 نفر مجموع 87 آمار…

  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه
ادامه مطلبگزارش عملکرد شش ماه منتهی به پایان سال 1399(قسمت دوم)

گزارش عملکرد شش ماه منتهی به پایان سال 1399

سید حمیدرضا توحیدی، مدیرعامل مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان ، با اعلام این که در زمان شیوع ویروس کرونا و با توجه به شیوه نامه‌های بهداشتی، آموزش…

  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه
ادامه مطلبگزارش عملکرد شش ماه منتهی به پایان سال 1399