گزارش عملکرد شش ماه منتهی به پایان سال 1399(قسمت دوم)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp

گزارش معاونت مفاهیم و ترجمه

یکی از کارهای صورت گرفته تشکیل معاونت مفاهیم و ترجمه میباشد .

آمار ترم تا بستان :خواهران 22 نفر برادران 65 نفر مجموع 87

آمار ترم پاییز: خواهران 30 نفر برادران 60 نفر مجموع 90

آمار ترم زمستان: خواهران 74نفر برادران 78 نفر مجموع 152

اجرای دوره تربیت مربی مفاهیم جهت ایجاد زیرساخت لازم برای دو برابر کردن آمار مفاهیم در بهار و تابستان پیش رو به تعداد 20 مربی جدید.


گزارش معاونت معارف

یکی از فعالیت های صورت گرفته دیگر تشکیل کلاسهای معارف توسط معاونت معارف برای اولین بار در ترم پاییز و زمستان میباشد

این کلاسها با موضوعیت نماز برگزارگردیدند

ترم پاییز99 : تعداد کلاسها : 2 کلاس با آمار 47 نفر

ترم زمستان 99 : تعدادکلاسها : 5 کلاس با آمار 87 نفر

دیدگاهتان را بنویسید